Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ hai của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Aasean, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ hai của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Aasean, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 01/08/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/08/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 330/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực