Văn bản: Thông báo 1506/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Kháng bù ngang (Shunt reactor) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tên văn bản: Thông báo 1506/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Kháng bù ngang (Shunt reactor) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 04/04/2023
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 04/04/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 1506/TB-TCHQ
Người ký: Hoàng Việt Cường
Hiệu lực văn bản: