Văn bản: Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

Tên văn bản: Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 07/11/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 22/12/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 66/2022/TT-BTC
Người ký: Tạ Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: