Văn bản: Quyết định 1949/QĐ-TCHQ về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Tên văn bản: Quyết định 1949/QĐ-TCHQ về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 31/08/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 31/08/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1949/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: