Văn bản: kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tên văn bản: kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 15/08/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 213/TB-KĐ ĐNB
Người ký:
Hiệu lực văn bản: