Văn bản: V/v Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Các doanh nghiệp)

Tên văn bản: V/v Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Các doanh nghiệp)
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 16/08/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 16/08/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 1579/HQĐNa-GSQL
Người ký: Phó cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Nguyễn Dương Hoài
Hiệu lực văn bản: