Văn bản: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Tên văn bản: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 04/04/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quy định
Số hiệu: 422/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: