Văn bản: Quyết định 221/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Tên văn bản: Quyết định 221/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01/03/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 221/QĐ-BTC
Người ký: Nguyễn Đức Chi
Hiệu lực văn bản: