Văn bản: Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Tên văn bản: Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 02/03/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 02/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quy định
Số hiệu: 247/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: