Văn bản: Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung

Tên văn bản: Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 25/02/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 25/02/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 236/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: