Văn bản: Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền do Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền do Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 02/03/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 02/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 23/NQ-CP
Người ký: Phạm Bình Minh
Hiệu lực văn bản: