Văn bản: Quyết định số 56/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2022 của Tổng cục Hải quan V/v công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Tên văn bản: Quyết định số 56/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2022 của Tổng cục Hải quan V/v công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 17/01/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 17/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 56/QĐ-TCHQ
Người ký: Âu Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: