Văn bản: Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới

Tên văn bản: Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 18/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 63/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: