Văn bản: Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/01/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 11/NQ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: