Văn bản: Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 05/02/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 05/02/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 14/NQ-CP
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: