Văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 128/2021/NĐ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: