Văn bản: Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tên văn bản: Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/02/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 121/2021/NĐ-CP
Người ký: 12/02/2022
Hiệu lực văn bản: