Văn bản: Thông tư số 121/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh

Tên văn bản: Thông tư số 121/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 24/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 24/12/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 121/2021/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: