Văn bản: Công văn số 4052/HQQN-TXNK ngày 10/12/2021 của Cục Hải quan Quảng Ninh v/v báo cáo danh sách nợ thuế đến ngày 30/11/2021

Tên văn bản: Công văn số 4052/HQQN-TXNK ngày 10/12/2021 của Cục Hải quan Quảng Ninh v/v báo cáo danh sách nợ thuế đến ngày 30/11/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 10/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 4052/HQQN-TXNK
Người ký: Nguyễn Văn Hường
Hiệu lực văn bản: