Văn bản: Thông tư số 110/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Tên văn bản: Thông tư số 110/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 10/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 26/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 110/2021/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Hiệu lực văn bản: