Văn bản: Quyết định số 2927/QĐ-TCHQ ngày 12/11/2021 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Tên văn bản: Quyết định số 2927/QĐ-TCHQ ngày 12/11/2021 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 12/11/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2927/QĐ-TCHQ
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Hiệu lực văn bản: