Văn bản: Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ

Tên văn bản: Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 16/11/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: