Văn bản: Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 12/11/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1909/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: