Văn bản: Thông tư 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tên văn bản: Thông tư 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 12/11/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 97/2021/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Hiệu lực văn bản: