Văn bản: Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tên văn bản: Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/10/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/12/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 89/2021/NĐ-CP
Người ký: Phạm Bình Minh
Hiệu lực văn bản: