Văn bản: Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

Tên văn bản: Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 11/10/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 11/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2554/QĐ-TCHQ
Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Hiệu lực văn bản: