Văn bản: Nghị định số 87/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tậ

Tên văn bản: Nghị định số 87/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tậ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 29/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 29/09/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 87/2021/NĐ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: