Văn bản: Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 02/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 02/09/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 23/CT-TTg
Người ký: Phạm Bình Minh
Hiệu lực văn bản: