Văn bản: Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Tên văn bản: Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 81/2021/NĐ-CP
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: