Văn bản: Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 29/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 29/08/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1443/QĐ-TTg
Người ký: Phạm Minh Chính
Hiệu lực văn bản: