Văn bản: Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 30/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/08/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1446/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: