Văn bản: Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Tên văn bản: Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 06/04/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 06/2021/TT-BGTVT
Người ký: Lê Đình Thọ
Hiệu lực văn bản: