Văn bản: Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 17/02/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 17/02/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 211/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: