Văn bản: Quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển

Tên văn bản: Quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 14/01/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 09/03/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC
Người ký: Nguyễn Huy Tiến, Lê Quý Vương, Lê Chiêm
Hiệu lực văn bản: