Văn bản: Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Tên văn bản: Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 25/01/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/03/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 05/2021/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: