Văn bản: Nghị định số 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan

Tên văn bản: Nghị định số 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 07/01/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/03/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 02/2021/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: