Văn bản: Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Tên văn bản: Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 05/01/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/03/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quy định
Số hiệu: 01/2021/QĐ-TTg
Người ký: guyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: