Văn bản: Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên văn bản: Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 19/12/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/12/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 36/2020/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: