Văn bản: QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2021 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2021 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 03/10/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 03/10/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1499/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: