Văn bản: NGHỊ QUYẾT 143/NQ-CP NĂM 2020 PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT 143/NQ-CP NĂM 2020 PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 04/10/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 04/10/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 143/NQ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: