Văn bản: Thông tư số 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Tên văn bản: Thông tư số 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/08/2020
Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 74/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: