Văn bản: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tên văn bản: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 13/08/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 20/08/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 90/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: