Văn bản: Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020

Tên văn bản: Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/10/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 23/2020/QĐ-TTg
Người ký: Trương Hòa Bình
Hiệu lực văn bản: