Văn bản: Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Tên văn bản: Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 19/2020/QĐ-TTg
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: