Văn bản: Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Tên văn bản: Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 23/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 09/2020/TT-BGTVT
Người ký: Lê Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: