Văn bản: Nghị định số 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Tên văn bản: Nghị định số 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 17/03/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 34/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: