Văn bản: QUYẾT ĐỊNH 345/QĐ-BTC NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH 345/QĐ-BTC NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 16/03/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 16/03/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 345/QĐ-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: