Văn bản: THÔNG BÁO 42/TB-TCT NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Tên văn bản: THÔNG BÁO 42/TB-TCT NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 01/02/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/02/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 42/TB-TCT
Người ký: Quách Hào Hiệp
Hiệu lực văn bản: