Văn bản: Quyết định số 3569/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan

Tên văn bản: Quyết định số 3569/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 09/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 09/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3569/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: