Văn bản: Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Tên văn bản: Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/11/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 158/2018/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực